Göç Araştırmaları Derneği Bülten No 2: Göç Temalı Filmler

Film, diasporik toplulukların ve/ya ulusal sınırlar içerisinde göç etmek zorunda kalmış toplulukların yaşadıkları deneyimleri aktarmak ve bunu daha geniş kitlelere ulaştırmak için önemli bir araç olmuştur. Esra Demirkol tarafından hazırlanan listede yer alan filmlerin, göçmenlerin, sığınmacıların, mültecilerin deneyimledikleri yer değiştirme süreci (zorunlu ve/ya kendi istekleri dahilinde), vardıkları ulusal sınırlar içerisinde maruz kaldıkları damgalayıcı davranışlar, geldikleri ülkedeki kendi etnik grupları (ya da diğer etnik gruplar) içerisinde yaşadıkları gerilimler ve geride bıraktıkları aileleri/ülkeleri ile kurdukları bağlar hakkında fikir vermesini umuyoruz.

kuc_gar bulten no 2 goc temalı filmler