Pazar, Ocak 26, 2020
Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK), insan hakları ve mülteci hakları alanında çalışma yürüten 5 sivil toplum örgütünün mültecilerin insan hakları ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi konusunda ortak politika oluşturma ve savunuculuk yapmak üzere oluşturduğu bir sivil toplum ağıdır. Koordinasyon mülteci, sığınmacı, göçmen ve uluslararası korunmaya ihtiyaç duyan diğer kişilerin insan haklarının...
Vizyon: Türkiye’de mülteciler, sığınmacılar, göçmenler ve uluslararası korunmaya ihtiyaç duyanlar için insan hak ve özgürlüklerine dayalı, elverişli ve sürdürülebilir bir ortamın sağlanması Misyon: MHK; mülteci hakları alanında çalışan örgütler arası işbirliğini geliştirir; kamusal alanda mülteci hak ve özgürlüklerinin yaşama geçmesi için araçlar geliştirir; bu hak ve özgürlüklerin kalıcı olması için diyalog mekanizmaları...
Mülteci Hakları Koordinasyonu, çalışma alanına giren herkesin herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmaksızın temel hak ve özgürlüklerinin korunması, ihlal edilmemesi ve hayata geçirilmesini temel değer olarak benimser; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, ulusal köken, etnik köken, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal,...
Koordinasyonu oluşturan beş örgüt mülteci, sığınmacı, göçmen ve uluslararası korunmaya ihtiyaç duyan diğer kişilere yönelik devlet politikalarını ve uygulamalarını izlemek; özellikle Türkiye-AB süreci çerçevesinde devam eden yasa ve kurum oluşturma çabalarına uluslararası insan hakları normlarını esas alan katkılarda bulunmak ve Türkiye kamuoyunda göçmen ve mültecilerin sorunlarına yönelik farkındalık ve...
Türkiye’ye sığınan “mülteci” durumunda kişilere Türkiye’nin uluslararası hukuktan gelen yükümlülüklerine uygun bir şekilde koruma sağlanmasına yönelik faaliyet gösteren beş insan hakları örgütü, bu alandaki işbirliği ve ortak mücadelelerini Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK) zemininde yürütmektedir. Koordinasyon, yedi örgütün mülteci hakları alanında kendi bünyelerinde yürüttüğü çalışmalara ek olarak, kamuoyu ve karar...

MÜLTECİ HAKLARI GÜNDEMİ

Yargıç Anna Adamska’yla Türkiye’de gözlemlediği davalar üzerine röportaj

P24'ten Özgün Özçer, hak savunucularının korunması ve adil yargılanma hakkı ile ilgili yürüttüğümüz çalışmamızın uluslararası gözlemcilerinden Anna Adamska ile gözlemlediği davalar üzerine konuştu.