Cumartesi, Eylül 25, 2021
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda değişiklik yapılmasına dair 03.10.2016 tarih 676 sayılı KHK, aynen değişik 01.02.2018 Tarih 7070 Sayılı Kanun değişikliği hakkında, Mülteci Hakları Koordinasyonu Geri Göndermeme İlkesi Hakkında Tutum Belgesi TALEP: Anayasa Mahkemesi’nin tespiti doğrultusunda, Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası sözleşmeler ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun lafzına, özüne...

MÜLTECİ HAKLARI GÜNDEMİ

Afganistan Menşe Ülke Bilgi Notu – Eylül 2021

BMMYK 2020 verilerine göre dünya üzerinde Afgan uyruklu toplam mülteci ve sığınmacı sayısının 2.833.573 olduğu gözükmektedir. Aynı kaynağa göre bu sayı, 6.796.729 Suriye uyruklu...