KÜTÜPHANE

 Af Örgütü- Avrupa’nın Bekçisi: Türkiye’deki Mültecilerin Hukuka Aykırı Olarak Alıkonulmaları Ve Sınırdışı Edilmeleri

https://www.amnesty.org.tr/public/uploads/files/Rapor/EUROPE’S%20GATEKEEPER%20UNLAWFUL%20DETENTION%20AND%20DEPORTATION%20OF%20REFUGEES%20FROM%20TURKEY.PDF

Af Örgütü- Avrupa’nın Sınırında: Yunanistan’ın Türkiye Sınırında İnsan Hakkı İhlalleri

https://www.amnesty.org.tr/public/uploads/files/Rapor/GREECE%20FRONTIER%20EUROPE%20HUMAN%20RIGHTS%20ABUSES%20ON%20GREECE%E2%80%99S%20BORDER%20WITH%20TURKEY.pdf

Af Örgütü- Dışarıda Bırakılanlar: Uluslararası Toplum Tarafından Terkedilen Suriyeli Mülteciler

https://www.amnesty.org.tr/public/uploads/files/Rapor/disarida-birakilanlar-uluslararasi-toplum-tarafindan-terkedilen-suriyeli-multeciler643.pdf

Af Örgütü- Güvenli Olmayan Sığınak: Türkiye’de Sığınmacılar Ve Mülteciler Etkili Korumaya Erişemiyor

https://www.amnesty.org.tr/public/uploads/files/Rapor/TURKEY%20NO%20SAFE%20REFUGE%20ASYLUM-SEEKERS%20AND%20REFUGEES%20DENIED%20EFFECTIVE%20PROTECTION%20IN%20TURKEY.pdf

Af Örgütü- Hayatta Kalma Mücadelesi: Türkiye’deki Suriye’den Gelen Mülteciler

https://www.amnesty.org.tr/public/uploads/files/Rapor/TURKEY%20STRUGGLING%20TO%20SURVIVE%20REFUGEES%20FROM%20SYRIA%20IN%20TURKEY.pdf

Af Örgütü- Kale Avrupası’nın İnsani Bedeli: Avrupa Sınırlarında Göçmen Ve Mültecilerin Karşılaştıkları İnsan Hakkı İhlalleri

https://www.amnesty.org.tr/public/uploads/files/Rapor/THE%20HUMAN%20COST%20OF%20FORTRESS%20EUROPE%20HUMAN%20RIGHTS%20VIOLATIONS%20AGAINST%20MIGRANTS%20AND%20REFUGEES%20AT%20EUROPE%E2%80%99S%20BORDERS.pdf

Af Örgütü- Korku Ve Tel Örgüler: Avrupa’nın Mültecileri Dışarıda Tutma Yaklaşımı

https://www.amnesty.org.tr/public/uploads/files/Rapor/FEAR%20AND%20FENCES%20EUROPE’S%20APPROACH%20TO%20KEEPING%20REFUGEES%20AT%20BAY.PDF

Af Örgütü- S.O.S Avrupa: İnsan Hakları Ve Göç Kontrolü

https://www.amnesty.org.tr/public/uploads/files/Rapor/SOS-Avrupa-Insan-Haklari-ve-Goc-Kontrolu-2012.pdf

Af Örgütü- Tehlikeye Dönmeye Zorlananlar: Avrupa’dan Afganistan’a Geri Gönderilen Sığınmacılar

https://www.amnesty.org.tr/public/uploads/files/Rapor/AfghanistanRaporu_TehlikeyeDonmeyeZorlananlar_Ekim2017.pdf

Mülteci Hakları Merkezi- Suriyeli Sığınmacılar İçin Geçici Koruma Prosedürü  

https://www.mhd.org.tr/tr/yayinlar/bilgi-kitapciklari

Mülteci Hakları Merkezi – Geçici Koruma Kapsamında Sağlık Hizmetleri 

https://www.mhd.org.tr/tr/yayinlar/bilgi-kitapciklari

Mülteci Hakları Merkezi – Geçici Koruma Kapsamında Eğitim Hakkı 

https://www.mhd.org.tr/tr/yayinlar/bilgi-kitapciklari

Mülteci Hakları Merkezi – Geçici Koruma Kapsamında Çalışma

https://www.mhd.org.tr/tr/yayinlar/bilgi-kitapciklari

Mülteci Hakları Merkezi – Suriye’den Başka Diğer Ülkelerden Sığınmacılar İçin Uluslararası Koruma Prosedürü 

https://www.mhd.org.tr/tr/yayinlar/bilgi-kitapciklari

Mülteci Hakları Merkezi – Uluslararası Koruma Kapsamında Sağlık Hizmetleri

https://www.mhd.org.tr/tr/yayinlar/bilgi-kitapciklari

Mülteci Hakları Merkezi – Uluslararası Koruma Kapsamında Eğitim Hakkı

https://www.mhd.org.tr/tr/yayinlar/bilgi-kitapciklari

Mülteci Hakları Merkezi – Türkiye’de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İşgücü Piyasasına Erişim

https://www.mhd.org.tr/tr/yayinlar/bilgi-kitapciklari

Mülteci Hakları Merkezi – İdari Gözetim Altındaki Kişiler İçin Prosedür Ve Haklar

https://www.mhd.org.tr/tr/yayinlar/bilgi-kitapciklari

Mülteci Hakları Merkezi – “Acil Bir İhtiyaç: Türkiye’de İdari Gözetim Altına Alınan Yabancıların Alıkonulma Koşullarının Denetimi”

https://www.mhd.org.tr/tr/yayinlar/raporlar-ve-gorus-belgeleri

Mülteci Hakları Merkezi – “Askıya Alınmış Çocukluk: Türkiye’de Sığınma Arayan Ailesinden Ayrı Düşmüş Çocukların Durumu”

https://www.mhd.org.tr/tr/yayinlar/raporlar-ve-gorus-belgeleri

Mülteci Hakları Merkezi – “BMMYK Türkiye Temsilciliği’nin Mülteci Statüsü Belirleme Pratiklerinin BMMYK’nın Kendi Usul Standartlarına Uyumunun Değerlendirilmesi”

https://www.mhd.org.tr/tr/yayinlar/raporlar-ve-gorus-belgeleri

Mülteci Hakları Merkezi – “Emniyetsiz Sığınak: Türkiye’de LGBT Mültecilerin Karşılaştıkları Güvenlik Sorunları”

https://www.mhd.org.tr/tr/yayinlar/raporlar-ve-gorus-belgeleri

Mülteci Hakları Merkezi – “İstenmeyen Misafirler: Türkiye’de Yabancılar Misafirhanelerinde İdari Gözetim Altında Tutulan Mülteciler”

https://www.mhd.org.tr/tr/yayinlar/raporlar-ve-gorus-belgeleri

Mülteci Hakları Merkezi – “Kendi Sözleriyle: Türkiye’de Refakatsiz Çocuk Sığınmacılar”

https://www.mhd.org.tr/tr/yayinlar/raporlar-ve-gorus-belgeleri

Mülteci Hakları Merkezi – “Sığınmacılar ve Vekalet Sorunu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”

https://www.mhd.org.tr/tr/yayinlar/raporlar-ve-gorus-belgeleri

Mülteci Hakları Merkezi – “Türkiye’de Sığınmacı ve Göçmenlerin Adli Yardım Erişimi: Tespitler ve Öneriler”

https://www.mhd.org.tr/tr/yayinlar/raporlar-ve-gorus-belgeleri

 Mülteci Hakları Merkezi – “Türkiye’de Uluslararası Koruma Başvurularının Geri Çekilmiş Sayılması Uygulaması: Tespitler ve Öneriler”

https://www.mhd.org.tr/tr/yayinlar/raporlar-ve-gorus-belgeleri

Göç Araştırmaları Derneği-Avrupa Göç Çalışmalarında Nitel Araştırmalar

https://www.gocarastirmalaridernegi.org/attachments/article/75/garkitaplik-tan-avrupa-goc-calismalarinda-nitel-arastirmalar-adli-ilk-kitap-cikti.pdf

Göç Araştırmaları Derneği- İlhan Zeynep Karakılıç, Lülüfer Körükmez, Cavidan Soykan – Türkiye’de Göç Bağlamında Dayanıklılık, Çalışma ve Toplumsal Cinsiyet Literatür TaramasI

https://www.gocarastirmalaridernegi.org/attachments/article/64/resilience-work-and-gender.pdf