Amaçlar

Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK), insan hakları ve mülteci hakları alanında çalışma yürüten sivil toplum örgütlerinin mültecilerin insan hakları ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi konusunda ortak politika oluşturma ve savunuculuk yapmak üzere oluşturduğu bir sivil toplum ağıdır.

Koordinasyon mülteci, sığınmacı, göçmen ve uluslararası korunmaya ihtiyaç duyan diğer kişilerin insan haklarının ve özgürlüklerinin korunması ve yaşama geçirilmesi konusunda;

  • Ortak politika oluşturmayı
  • Uluslararası ve ulusal düzeyde resmi kurumlar, hükümetler arası kuruluşlar ve kamuoyu nezdinde savunuculuk yapmayı
  • Sivil gözetim faaliyetlerinde bulunmayı
  • Bileşen örgütlere yönelik kapasite geliştirme amaçlı faaliyetlerde bulunmayı

amaçlamaktadır.