Hakkımızda

Türkiye’ye sığınan “mülteci” durumunda kişilere Türkiye’nin uluslararası hukuktan gelen yükümlülüklerine uygun bir şekilde koruma sağlanmasına yönelik faaliyet gösteren insan hakları örgütleri, bu alandaki işbirliği ve ortak mücadelelerini Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK) zemininde yürütmektedir. Koordinasyon, üye örgütlerin mülteci hakları alanında kendi bünyelerinde yürüttüğü çalışmalara ek olarak, kamuoyu ve karar vericiler nezdinde farkındalık oluşturmak, göç ve iltica alanındaki politika oluşturma süreçlerine insan hakları perspektifiyle müdahil olmak amaçlarına yönelik “birlikte hareket etme” iradelerinin fiili bir sonucu olarak, 15 Mart 2010 tarihinde kurulmuştur.
2018 yılında tekrar bir araya gelen koordinasyonun üyeleri şu şekildedir:
◆ Göç Araştırmaları Derneği (GAR)
◆ İnsan Hakları Derneği (İHD)
◆ İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD)
◆ Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos-GL)
◆ Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der)
◆ Uluslararası Af Örgütü- Türkiye Şubesi (UAÖ)
◆ Yurttaşlık Derneği (YD)