Perşembe, Nisan 22, 2021
30 Kasım-1 Aralık 2019 tarihinde Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK) üye örgütlere yönelik; Medyada Mültecilere yönelik nefret dilinin izlenmesi bağlamında eğitim çalışması yapıldı. Ülkü Doğanay ve İnan Özdemir Taştan’ın alandaki uzmanlıkları ile medyada mültecilere yönelik yapılan örnek haberler üzerinden analiz yapılarak, MHK üye örgütlerine kapasite geliştirme eğitimi yapıldı.

MÜLTECİ HAKLARI GÜNDEMİ

Açık Dersler 15 & Prof. Dr. İştar Gözaydın- İnanç ve Ayrımcılık

İnsan Hakları Gündemi Derneği olarak yapmış olduğumuz “Açık Dersler”  Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın “İnanç ve Ayrımcılık ” dersi ile devam ediyor. Ayrımcılık, farklı kategorilerdeki insanlara...