EĞİTİM PROGRAMI KOLAYLAŞTIRICI NOTLARI

Hazırlayanlar: Gizem Öykü Balkaya, Nurgül Elçik, Polat Alpman

İndirmek için tıklayınız

“Fransa’da, “cüce fırlatma” adıyla bilinen bir oyun belediyece yasaklanmıştır. Bu oyunda özel koruyucu kıyafet giydirilen cüceler, müşteriler tarafından top gibi fırlatılmakta, cücelerden hangisi daha uzağa fırlatılırsa, o cüceyi fırlatan kişi oyunu kazanmaktadır. Bu oyunun tartışma konusu haline gelmesi ise, oyunun oynandığı iki Fransız belediyelerince bu eğlence türünün insan onuruna aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklanması ile söz konusu olmuştur. Bu yasağın ardından konu önce yerel mahkeme daha sonra da Conseil d’Etat (Fransız Danıştayı) önüne gelmiştir. Hükümet Komiseri, bir cücenin top gibi fırlatılmasının ona ikinci sınıf insan muamelesi yapmak olduğunu ve onu bir eşya statüsüne indirgeyerek onurunu ihlal ettiğini savunmuştur. Oyunu tertipleyen şirket cücenin uygun koruyucu kıyafetler giydiğini ve can güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını iddia etmiştir. Bu şirkette çalışan bir cüce ise bu oyuna isteyerek katıldığını, aylık geliri olan böyle bir işte çalışmanın onu yalnızlıktan ve işsizlikten kurtardığını ifade etmiştir. Ayrıca bu işi kaybetmesi halinde kendisi için Fransa’da uygun bir iş olmadığını dolayısıyla tekrar işsiz kalacağını ve asıl o zaman onurunun ihlal edileceğini iddia etmiştir. Ancak Conseil d’Etat bu şekilde oynanan bir oyunun insan onuruna aykırı olduğuna ve insan onuruna saygının kamu düzeninin bir parçası olduğuna karar vererek şirketin taleplerini reddetmiştir. Mahkemeye göre bir cücenin kendisinin bir top gibi fırlatılmasına izin vermesi kendi onurundan ödün vermesi anlamına gelmektedir. Söz konusu vaka daha sonra bireysel şikâyet başvurusu yolu ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi önüne götürülmüştür. Bu gösteride çalışan cüce, Komite önünde de, yaptığı işin yasaklanmasının hayatını olumsuz yönde etkilediğini ve bu durumun onurunu ihlal ettiğini savunmuştur. Ayrıca, cüce fırlatma oyunun yalnızca cücelere yasaklanmasını da bir ayrımcılık teşkil ettiğini iddia etmiştir.”

Mülteci Haklari_ EgiticiKlavuzu