Pazartesi, Ocak 25, 2021

MEDYADA NEFRET DİLİNİN İZLENMESİ VE RAPORLANMASI EĞİTİMİ

30 Kasım-1 Aralık 2019 tarihinde Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK) üye örgütlere yönelik; Medyada Mültecilere yönelik nefret dilinin izlenmesi bağlamında eğitim çalışması yapıldı. Ülkü Doğanay ve...

Türkiye’ye sığınan “mülteci” durumunda kişilere Türkiye’nin uluslararası hukuktan gelen yükümlülüklerine uygun bir şekilde koruma sağlanmasına yönelik faaliyet gösteren insan hakları örgütleri, bu alandaki işbirliği ve ortak mücadelelerini Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK) zemininde yürütmektedir. Koordinasyon, üye örgütlerin mülteci hakları alanında kendi bünyelerinde yürüttüğü çalışmalara ek olarak, kamuoyu ve karar vericiler nezdinde farkındalık oluşturmak, göç ve iltica alanındaki politika oluşturma süreçlerine insan hakları perspektifiyle müdahil olmak amaçlarına yönelik “birlikte hareket etme” iradelerinin fiili bir sonucu olarak, 15 Mart 2010 tarihinde kurulmuştur.

MÜLTECİ HAKLARI KOORDİNASYONU

Göç Araştırmaları Derneği (GAR) İnsan Hakları Derneği İnsan Hakları Gündemi Derneği Kaos GL Mültecilerle Dayanışma Derneği Uluslararası Af Örgütü / Türkiye Şubesi Yurttaşlık Derneği