Kaos GL-“Gökkuşağının sınırları yoktur, LGBTİ+ dayanışması sınır tanımaz!”

Bugün, Dünya Mülteciler Günü. 2001 yılından beri her yıl 20 Haziran’da mültecilerin yaşadığı sorunları görünür kılmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bugün Kaos GL Derneği Mülteci Hakları Programı bir basın açıklaması yayımladı.

Kurgulanan ve dayatılan sınırların anlamsızlığını, eşitliğin farklılıklara rağmen mümkün olabileceğini ve LGBTİ+ dayanışmasının sınır tanımadığını vurgulayan açıklama “Biliyoruz ki mülteci LGBTİ+’ların ‘kimlik’ ve ‘dosya numaralarının’ ötesinde koca bir hayatları var” diyor.

Kaos GL Derneği Mülteci Hakları Programı’nın yayımladığı 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü basın açıklamasının tamamı şöyle:

Neden bu alanda mücadele ediyoruz?

“Kaos GL’nin mülteci hakları alanına dâhil olması Kaos GL Kültür Merkezi’nin kapısının mülteci LGBTİ+’larca da çalınmasıyla başladı. 2007 yılında İnsan Hakları Programı bünyesinde başlayan mülteci LGBTİ+’larla dayanışma mücadelesi, 2017 yılından bu yana ise Mülteci Hakları Programı olarak ayrı bir program bünyesinde kendini devam ettiriyor. Alanda birbirimize her temas edişimiz ‘sınırların’ kurgulanmışlığını, dayatılmışlığını ve buna eklemlenen ayrıştırma ve yabancılaşmanın ne kadar yapay olduğunu gözler önüne serdi, sermeye devam ediyor.

“Ötekileştirme yalnızca farklılıklara ve ‘senin gibi olmama’ya karşı duyulan korku ve nefreti değil, aynı zamanda özneleri sadece kırılganlıklarına ve hassasiyetlerine indirgemeyi de kapsıyor. Günlük hayattaki ortak zeminleri yok ediyor. Farklılarımıza, kırılganlıklarımıza ve ‘mağduriyetlerimize’ yapılan vurgu ortak bir payda, dayanışma ve duygudaşlığın olmadığını aşılıyorsa da her bir temas bu farklılıkların kendiliğinden eşitsizlik demek olmadığını, eşitsizliğin dayatıldığını ve farklılıklarımızı muhafaza ederek de eşitliğin mümkün olabildiğini gösteriyor.

“Biliyoruz ki mülteci LGBTİ+’ların kırgınlıkları, sevinçleri, umutları, başarıları, başarısızlıkları, tıpkı herkes gibi çuvallamaları, kısacası ‘kimlik’ ve ‘dosya numaralarının’ ve ‘hak ihlallerine maruz kalan’ olmalarının ötesinde koca bir hayatları var. Çünkü hepimiz ve her birimiz geçmişimiz, geleceğimiz, mesleğimiz, sanatımız, mücadelemiz, hüznümüz ve aşkımızla tüm bunlardan daha fazlasıyız ve hangi ülkede olursak olalım öyle olmaya devam edeceğiz. Hiçbir ayrımcı ve yok sayıcı uygulama bunu değiştiremeyecek. Hangi araçla yapılırsa yapılsın bu kimliksizleştirmeye karşı mülteci LGBTİ+’larla sadece varolarak bile olsa direnmeye devam edeceğiz.

“Gökkuşağının sınırları yoktur, LGBTİ+ dayanışması sınır tanımaz!”

Kaos GL Mülteci Hakları Programı