Ortak Basın Açıklaması: 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü

Savaş, çatışma, zulüm nedeniyle en az 70 milyonu aşkın kişinin zorla yerinden edildiği günümüzde dünya genelinde mültecilere hizmet veren, dayanışmasını ifade eden, mülteci hakları için savunuculuk sağlayan bir çok insan ve kurum var. Ancak ne yazık ki evlerini, ülkelerini terk etmek zorunda bırakılanlarla dayanışma içinde olan, destekleyen, hizmet verenlerden çok mültecileri ve yasal çerçeve içinde mültecilerin hak, adalet ve hizmetlere erişimine destek veren, dayanışma içinde olanları kriminalize eden, yaftalayan, dışlayan, hedef gösterenlerin sesleri daha yüksek çıkıyor. Yasalar çerçevesinde mültecilerle destek ve dayanışma içinde olmak adeta bir suç haline getiriliyor.

Akdeniz’de batan tekne ve gemilerdeki mülteci ve göçmenleri kurtarma operasyonları düzenleyen sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini yasaklayan, denizdekilere yardım eli uzatan özel tekne ve gemilere suçlu muamelesi yapan; denizden kurtardıklarını bir limana götüren gemilere limanlarını kapatan İtalya, Malta, İspanya gibi AB üyesi ülkeler; mültecilere hizmet verenleri yasadışı faaliyette bulunmakla suçlayarak, hapis cezası öngören yasalarıyla Macaristan bu alanda hizmet veren sivil toplum kuruluşlarına yönelik tehdit ve baskılara örneklerdir.

Alanda çalışan bazı sivil toplum kuruluşlarının, bazı medya kuruluşları tarafından hedef olarak gösterilmesine, mülteci ve göçmenlerin adalete erişimi konusunda önemli bir rol oynayan avukatlara yönelik gittikçe sertleşen muamelelere, kamu görevi yürüten avukatların mesleğini yapmasını engellemeye yönelik bir çeşit baskı ve tehdit haline dönüşmesine tanık olmaktayız. Yakın bir geçmişte bir geri gönderme merkezinde bir grup avukatın iki saate yakın küçük ve havasız bir odada kilitli kalması buna bir örnektir. Geri gönderme merkezlerinde yaşanabilecek ihmal ve ihlallere karşı müvekkillerini uyaran, mesleğine uygun bir şekilde müvekkillerinin uğradığı hak ihlallerini gündeme getiren,  avukatlık mesleğini küçük düşürücü muamelelere karşı çıkan avukatlara, avukatlık mesleğinin sağladığı hak ve imkanları kötüye kullanmak, düzen ve işleyişi bozmak, görevlilerin görevlerine yerine getirmesini engellemek gibi gerçekle bağdaşmayan suçlamalarla cezalandırılmasının istenmesini esefle karşılıyor ve kınıyoruz.

Dünyadaki tüm mültecilerin 20 Haziran Dünya Mülteciler Gününü kutlarken, dayanışma duygumuzu paylaşıyor ve mülteci haklarının korunması ve geliştirilmesi çağrımızla birlikte, gerek mültecilere gerekse onlarla dayanışma içinde olan, hizmet verenlere karşı olumsuz, dışlayıcı, mesnetsiz söylem ve suçlamalarda bulunanlar hakkında gerekli idari ve yargısal süreçlerin yerine getirilmesini talebimizi iletiyoruz.

Saygılarımızla,

KATILIMCI KURULUŞLAR:

Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi                     İnsan Hakları Gündemi Derneği

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi                    İzmir Barosu

Mültecilerle Dayanışma Derneği                               Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı

Van Barosu