Çarşamba, Mayıs 22, 2024

AİHM Kararları

G.B. ve Diğerleri Türkiye'ye Karşı (Başvuru No:4633/15, 17 Kasım 2019) Kararın Türkçesi için Bkz. cocukhaklariykcilt1.pdf (barobirlik.org.tr) sh. 705- Orjinal Karar için Bkz. Judgment G.B. and Others v. Turkey – immigration detention of mother and young children (coe.int) D Ve Diğerleri Türkiye’ye Karşı (Başvuru No:22681/09, 22 Temmuz 2014) http://hudoc.echr.coe.int/sites/tur/Pages/search.aspx#{"appno":,"documentcollectionid2":,"itemid":} E. AND OTHERS v....

MÜLTECİ HAKLARI GÜNDEMİ

ARAŞTIRMA ve RAPORLAMA GÖREVLİSİ İŞ İLANI

MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ (MÜLTECİ-DER) ARAŞTIRMA ve RAPORLAMA GÖREVLİSİ İŞ İLANI Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), dil, din, ırk, milliyet, etnik kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik,...