MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ (MÜLTECİ-DER) YARI ZAMANLI SÖZLEŞMELİ AVUKAT İŞ İLANI

  MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ YARI ZAMANLI SÖZLEŞMELİ AVUKAT İŞ İLANI   Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), dil, din, ırk, milliyet, etnik kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı, hukuki veya sosyal statü ve diğer nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin başka bir ülkeye göçe maruz kalmış mülteci, sığınmacı ve göçmenlerin hak ve hizmetlere erişimi …..