İHD’YE YÖNELİK SALDIRI İNSAN HAKLARI KURULUŞLARININ TÜMÜNE YÖNELİKTİR!

Tüm susturma, yıldırma ve sindirme çabalarına rağmen insan hak ve özgürlüklerini korumak ve hak ihlallerini engellemek için İnsan Hakları Derneği ile yan yana çalışmaya devam edeceğiz.