PROJE YÖNETİCİSİ ARIYORUZ!

MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ (MÜLTECİ-DER)  PROJE YÖNETİCİSİ ARIYOR! Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), dil, din, ırk, milliyet, etnik kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı, sosyal statü, hukuki statü ve benzer  nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış zorunlu göçe maruz kalmış kişilerin ve göçmenlerin hak ve hizmetlere erişimi için çalışan …..