Ortak Açıklama: Savaş Bir Çözüm Değildir!

Devletlerin yükümlülüklerinin sınır kapılarında bitmediğini hatırlatıyor ve Türkiye de dâhil olmak üzere tüm AB ülkelerinin imzaladığı “Geri Kabul Anlaşmaları”nın ardına sığınan devletleri, insan onuruna saygılı, hak ve özgürlükleri koruyan bir politika benimsemeye davet ediyor; geriye dönülmesi zor ve çok acılı bir sürece doğru sürüklenebileceğimiz konusunda herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz.