‘İnsan Hakları Savunucuları ve Adil Yargılanma İlkelerini Korumak’

İnsan Hakları Derneği, Euromed Rights ve Yurttaşlık Derneği’nin ortaklaşa yürüttükleri “Adil Yargılanma İlkelerini Korumak” başlıklı projemizin final toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.