Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etmek Kadınların İnsanlık Onuru ve Eşitliği İçin Mücadele Etmektir!

İnsan hakları sözleşmelerini hayata geçirmekle yükümlü tüm tarafları, insan haklarının temel prensiplerine, Türkiye’nin tarafı olduğu sözleşmelerin uygulanmasındaki sorumluluğu ve rolünü yerine getirmek için İstanbul Sözleşmesine sahip çıkacak bir duruş sergilemeye, gerekli kaynakları ayırmaya ve kadına karşı şiddeti önleyici etki doğuracak çalışmaları yapmaya; herhangi bir ayrım yapmadan kadınların eşitlik, hak ve özgürlük mücadelesini yürüten sivil toplum örgütlerini süreçlere dahil etmeye davet ediyoruz.