Türkiye BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne Koyduğu Çekinceleri Kaldırmalıdır!

Devletin tüm organlarını Sözleşmede yer alan saygı gösterme, koruma ve sağlama yükümlülüklerini yerine getirmeye ve Sözleşmenin 17., 29. ve 30. maddelerine konan çekinceleri kaldırmaya çağırıyoruz.