İnsan Hakları Savunucuları Olarak Çalışmalarımıza Her Koşulda Devam Edeceğiz

Hakkari Belediyesi’ne kayyum atama kararıyla gelişen süreçte yaşanan insan hakları ve hukuk ihlallerini izlemeye, belgeleyip raporlamaya ve böylelikle kamuoyu tarafından görünür hale getirerek ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalarımıza her koşulda devam edeceğiz. Siyasal iktidarı hukukun üstünlüğü ilkesine, insan hakları ve demokrasi değerlerine saygı göstermeye davet ediyoruz.

İçişleri Bakanlığı’nın, 31 Mart 2024 Yerel Yönetim Seçimlerinde Hakkari’de seçmenin %48,92’sinin oylarını alarak Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış’ı görevinden alarak yerine Hakkari Valisi Ali Çelik’i belediye başkan vekili (kayyum) olarak ataması, bu arada Mehmet Sıddık Akış’ın gözaltına alınarak dosya hakkında gizlilik kararı ve 24 saat avukat görüş kısıtlılığı kararı verilmesiyle başlayan insan hakları ve hukuk ihlalleri süreci devam ediyor.

Bu süreçte seçme ve seçilme, masumiyet karinesinden yararlanma, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakları ağır biçimde ihlal edilmiştir.

Kayyum atamasının hemen akabinde Hakkari Valiliği, 3 Haziran 2024 tarihinde yaptığı açıklamayla Anayasa’da güvence altına alınmış gösteri ve toplantı yapma özgürlüğü kapsamındaki her türlü eylem ve etkinliği 10 gün süreyle yasakladığını duyurdu. Böylelikle yeni bir ihlaller dizisi başlatılmış oldu.

Yurttaşların barışçıl toplantı ve gösteriler yoluyla karar vericilerin eylem ve icraatlarının denetleme, eleştirme ve bunların değiştirilmesi yönünde kanaat ve irade oluşturma süreçlerine etkide bulunma özgürlüğü, ifade ve örgütlenme özgürlükleriyle birlikte demokratik bir toplumun temelini oluşturur.

Oysa söz konusu valilik yasaklaması sonucu, seçmenin neredeyse yarısının sandıkta tecelli eden iradesini tanımayan, saygı duymayan kayyum atamasına karşı Hakkari halkı demokratik itirazını nasıl dile getirecek, kamusal alanda yer alarak ortak kanaat ve irade oluşturma süreçlerine nasıl etkide bulunabilecektir?

Hak ve hukuk ihlalleri bu şekilde devam ederken, yaşanan ihlalleri izlemek, belgelemek, yanı sıra iradesi ve yurttaşlık hakları yok sayılan Hakkari halkıyla dayanışma içinde olmak amacıyla Hakkari’ye giden, aralarında İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Eş Genel Başkanı Hüseyin Küçükbalaban ve MYK üyelerinin de olduğu insan hakları savunucuları iki gündür yukarıda sözü edilen valilik yasağı beraberinde, maruz kaldıkları engellemeler ve idari tacizler sonucu savunuculuk faaliyetlerini yerine getirememektedirler.

Nitekim insan hakları savunucuları, İçişleri Bakanlığı’nın atama kararına gerekçe olarak öne sürülen Mehmet Sıddık Akış hakkında devam eden davanın Hakkari adliyesinde bugün görülecek olan duruşmasına, adil yargılanma ve aleniyet ilkeleri hiçe sayılarak alınmamış, hatta adliye binasına dahi sokulmamışlardır.

Anayasa ve Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası belgelerde güvence altına alınan insan hakları savunucularının faaliyetlerine yönelik bu tür engelleme ve baskılar hiçbir şekilde kabul edilemez.

Hakkari Belediyesi’ne kayyum atama kararıyla gelişen bu süreçte yaşanan insan hakları ve hukuk ihlallerini izlemeye, belgeleyip raporlamaya ve böylelikle kamuoyu tarafından görünür hale getirerek ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalarımıza her koşulda devam edeceğimizi, bu ülkede savunuculuk ikliminin karartılmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Haklılığımızı insan hakları ve demokrasi değerlerine olan inancımızdan, gücümüzü dayanışmadan alıyoruz…

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı

Civil Rights Defenders, Düşünce Suçu(?!)’na Karşı Girişim, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Kadının İnsan Hakları Derneği, Kadın Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği (KASED), Kadın Zamanı Derneği, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, P24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Research Institute on Turkey (RIT), Rosa Kadın Derneği, Sivil Alan Araştırmaları Derneği, Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi (TLSP), Türkiye Almanya Kültür Forumu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Yaşam Bellek Özgürlük Derneği,