Seçmen İradesine İnsan Hakları Savunucularının Haklarına Saygı Gösterin!

05.06.2024

Bu hafta başında (3 Haziran 2024) Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın gözaltına alınması ve DEM Partili belediyeye kayyım atanması, demokratik değerlere, anayasal siyasi hak kullanımına ve birlikte yaşama iradesine ağır bir müdahaledir.

Hakkari halkının iradesiyle meşru seçimler sonucu seçilmiş olan yerel yöneticilerin, 10 yıl önce açılmış ve adeta küllenmeye bırakılmış bir soruşturmanın, tam da siyasi ortamda bir yumuşama beklentisi olduğu bir dönemde en radikal bir şekilde devreye sokulması ve belediye başkanının henüz gözaltına alınır alınmaz, davanın sonucu beklenmeden hüküm verilmiş gibi görevden alınması temel bir hukuk ihlalidir ve evrensel insan hakları normlarına aykırıdır. Siyasi haklar, temel insan hakları içinde yer alırlar. Özgür ve demokratik ülkelerde bu haklara müdahale meşru görülmez.

Kayyum atama kararı sonrası birçok ilde ilan edilen yasaklarla yurttaşların anayasal toplanma özgürlüğünü de ortadan kaldırmaktadır. Gelişmeleri izlemek üzere şu anda Hakkari’de bulunan insan hakları savunucularına ve sivillere yönelik olarak  yapılan müdahaleleri, adliye binasının güvenlik güçleri tarafından abluka altına alınmasını ve Platformumuzun üyesi İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hüseyin Küçükbalaban başkanlığındaki insan hakları heyetinin maruz kaldığı polis şiddetini, adliye’ye girmelerine izin verilmemesini kınıyoruz. İnsan Hakları Ortak Platformu olarak, tüm kesimlerle insan haklarını savunmaya devam edeceğiz.

Valilik tarafından duruşmanın aleniyetine yönelik  yapılan müdahaleyi dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz. Devlet organlarının insan hakları savunucularının hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz!

Eşit Haklar İçin izleme Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan hakları Derneği, İnsan hakları Gündemi Derneği, Yurttaşlık Derneği