Çarşamba, Ekim 20, 2021

İlke ve Değerler

Mülteci Hakları Koordinasyonu, çalışma alanına giren herkesin herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmaksızın temel hak ve özgürlüklerinin korunması, ihlal edilmemesi ve hayata geçirilmesini temel değer olarak benimser; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, ulusal köken, etnik köken, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal,...

Hakkımızda

Türkiye’ye sığınan “mülteci” durumunda kişilere Türkiye’nin uluslararası hukuktan gelen yükümlülüklerine uygun bir şekilde koruma sağlanmasına yönelik faaliyet gösteren insan hakları örgütleri, bu alandaki işbirliği ve ortak mücadelelerini Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK) zemininde yürütmektedir. Koordinasyon, üye örgütlerin mülteci hakları alanında kendi bünyelerinde yürüttüğü çalışmalara ek olarak, kamuoyu ve karar vericiler...

Üyeler

Koordinasyonu oluşturan örgütler mülteci, sığınmacı, göçmen ve uluslararası korunmaya ihtiyaç duyan diğer kişilere yönelik devlet politikalarını ve uygulamalarını izlemek; özellikle Türkiye-AB süreci çerçevesinde devam eden yasa ve kurum oluşturma çabalarına uluslararası insan hakları normlarını esas alan katkılarda bulunmak ve Türkiye kamuoyunda göçmen ve mültecilerin sorunlarına yönelik farkındalık ve sahiplenmeyi...

Vizyon / Misyon

Vizyon: Türkiye’de mülteciler, sığınmacılar, göçmenler ve uluslararası korunmaya ihtiyaç duyanlar için insan hak ve özgürlüklerine dayalı, elverişli ve sürdürülebilir bir ortamın sağlanması Misyon: MHK; mülteci hakları alanında çalışan örgütler arası işbirliğini geliştirir; kamusal alanda mülteci hak ve özgürlüklerinin yaşama geçmesi için araçlar geliştirir; bu hak ve özgürlüklerin kalıcı olması için diyalog mekanizmaları...

Amaçlar

Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK), insan hakları ve mülteci hakları alanında çalışma yürüten sivil toplum örgütlerinin mültecilerin insan hakları ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi konusunda ortak politika oluşturma ve savunuculuk yapmak üzere oluşturduğu bir sivil toplum ağıdır. Koordinasyon mülteci, sığınmacı, göçmen ve uluslararası korunmaya ihtiyaç duyan diğer kişilerin insan haklarının ve...
Güncelleniyor

MÜLTECİ HAKLARI GÜNDEMİ

Haftanın Göç Haberleri 11- 15 Ekim 2021

Her hafta göç, mülteci, iltica gibi konularda öne çıkan haberleri sizler için derliyoruz.  11-15 Ekim 2021 tarihleri arasında yayımlanan haberleri aşağıda bulabilirsiniz. Haber başlığına...