Pazar, Ağustos 9, 2020
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda değişiklik yapılmasına dair 03.10.2016 tarih 676 sayılı KHK, aynen değişik 01.02.2018 Tarih 7070 Sayılı Kanun değişikliği hakkında, Mülteci Hakları Koordinasyonu Geri Göndermeme İlkesi Hakkında Tutum Belgesi TALEP: Anayasa Mahkemesi’nin tespiti doğrultusunda, Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası sözleşmeler ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun lafzına, özüne...

MÜLTECİ HAKLARI GÜNDEMİ

HAK SAVUNUCULARINA VERİLEN CEZALAR KABUL EDİLEMEZ

5 Temmuz 2017 tarihinde, İstanbul Büyükada’da ‘İnsan hakları savunucuları için stresle baş etme ve dijital veri güvenliği’ toplantısına katılan on hak savunucusu, polis baskınıyla...