İHD MYK’sı Adalet Bakanı Sayın Gül ile Görüştü

15 Ocak 2020 tarihinde Derneğimiz MYK üyeleri, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Görüşmede, Yargı Reformu Strateji Belgei ve yargı paketleri, İnsan Hakları Eylem Planı, hapishanelerde yaşanan sorunlar, çeşitli yargı uygulamaları ve insan hakları savunucularının korunması konuları ile İHD’ye intikal etmiş çeşitli hak ihlal iddiaları ele alınmıştır. Sayın Bakan’a hazırlanan raporlarımız yazılı olarak sunulmuştur.

İnsan Hakları Derneği, kurulduğu 17 Temmuz 1986 tarihinden beri Türkiye’de demokrasinin güçlendirilmesine ve insan hakları sorunlarının ortadan kaldırılmasına katkı sunmak için mücadele etmektedir. Bu süreçte demokrasi ve insan hakları bakımından çok çetin dönemlerden geçildiği gibi görece iyileşmelerin yaşadığın dönemler de oldu. İHD ise her zaman bu sorunları ve çözüm yollarını dile getirmekten hiçbir zaman vazgeçmemiş, her türden kazanım ve iyileşme için gerekli işbirliğine ve ortak çalışmaya açık olmuştur. Zira daha demokratik ve insan haklarına dayanan bir Türkiye ancak sosyal tarafların ortak katkısı ile kurulabilecektir.

Ne var ki son yıllarda yaşanan gelişmeler, Türkiye’de hukukun üstünlüğüne olan inancını sarsmıştır. Hepimizin kınadığı ve karşı çıktığı 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini takiben insan hak ve özgürlüklerini kullanma konusunda daha sınırlayıcı uygulamaların hayata geçirilmiş olmasının da bunda etkisi olmuştur. Bu nedenle Türkiye’de hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi için başta Adalet Bakanlığı olmak üzere tüm sosyal tarafların kendi yetki alanları dahilinde tüm katkıları sunmalarının elzem olduğunu düşünüyoruz.

İHD olarak Türkiye’nin demokrasi ve insan hakları sorunlarının diyalog yoluyla çözüleceğine inanıyoruz. Bu bakımdan Türkiye’de öne çıkan sorun alanlarıyla ilgili görüşlerimizi Sayın Bakan’la paylamış olduk.