Cumartesi, Temmuz 4, 2020

Ulusal Mevzuat

  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf Çocuk Koruma Kanunu http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf Refakatsiz Çocuklar Yönergesi https://www.ailevecalisma.gov.tr/uploads/chgm/uploads/pages/yonergeler/refakatsiz-cocuklar-yonergesi.pdf Kabul ve Barınma ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19614&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kabul Türkiye Cumhuriyeti Anayasası https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6216.pdf Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/ictuzuk/ Geçici Koruma Yönetmeliği http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20146883.pdf Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında...

MÜLTECİ HAKLARI GÜNDEMİ

Kadın Hak Savunucularının Faaliyetlerini Hedef Alan Müdahalelere Son Verilmeli

Türkiye’nin Rosa Kadın Derneği mensubu kadın hak savunucularına ve dernek faaliyetlerini destekleyenlere karşı, meşru hak savunuculuğu faaliyetlerini hedef alan müdahaleleri, anılan uluslararası ve Anayasal...