Uluslararası Mevzuat

no-cover
0

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Aralık 9th, 2010 | by hakki
Roma, 4.XI.1950   Aşağıda imzası bulunan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948’de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi‘ni, Bu...
no-cover
0

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Aralık 9th, 2010 | by hakki
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 10 Aralık 1948 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 Sayılı Bakanlar Kurulu ile...
no-cover
0

Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişilere İlişkin Kılavuz İlkeler

Aralık 9th, 2010 | by hakki
  ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER Yol Gösterici  İlkelerin çevirisi, Yrd. Doç. Dr. Kerem ALTIPARMAK tarafından daha önce Brookings Enstitüsü tarafından “Ülke  İçinde Zorunlu...
no-cover
0

Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşme

Aralık 9th, 2010 | by hakki
Eylül 1973’te Bern’de vatandaşlık Statüsüne Ilişkin Uluslararası Komisyon tarafından kabul edilmiştirYürürlüğe giriş tarihi: Madde 7’ye uygun olarak 31 Temmuz 1977Metin: “vatandaşlık...
no-cover
0

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü

Aralık 9th, 2010 | by hakki
İŞBU PROTOKOLE TARAF DEVLETLER, Cenevre’de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanan Mültecilerin Hukuki Durumuna ilişkin Sözleşme‘nin (bundan böyle Sözleşme diye anılacaktır), sadece 1 Ocak 1951’den önce...
no-cover
0

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi

Aralık 9th, 2010 | by hakki
Yüksek İmzacı Taraflar, Birleşmiş Milletler Antlaşması ve 10 Aralık 1948’de Genel Kurul’ca kabul olunan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin, insanların ana hürriyetlerden ve insan haklarından,...